Vítejte na stránkách Nadačního fondu na ochranu zvířat, přírody a kulturních památek

Hlavním cílem nadačního fondu je aktivní působení na poli ochrany zvířat jako: 
- zajišťování nezbytné veterinární péče nalezeným,týraným a opuštěným zvířatům, zejména kočkám a pejskům a vytváření pro ně důstojných životních podmínek ve formě dočasného azylu s důrazem na jejich následné rodinné osvojení (zdivočelé kočky navracet do původní lokality)
- poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany zvířat

 

Naše práce spočívá v charitativní činnosti týkající se koček a psů, záchraně opuštěných zvířat, regulace jejich počtu prostřednictvím kastračního programu, podpoře boje proti množení psů a problematice CITES, problematice včelařství, pomoci zvířatům v krajní nouzi a podpory environmentální výchovy u dětí a mládeže. 
  • Cílem projektu je regulace počtu zdivočelých, volně žijících koček. Je třeba zamezit nejen stále se množící populaci toulavých koček, ale i nechtěných koťat nevykastrovaných koček žijících u panelákových domů či na venkově. Chceme seznámit veřejnost s problematikou komerčního i nekomerčního množení psů pomocí článků a osvěty, a propagovat petici založenou společností Ne množírnám!, jejíž cílem je zasadit se o změnu návrhu zákona ve věci množíren a množitelů (zavedení povinného čipování a centrálního registru psů, zákaz prodeje štěňat bez PP na internetových portálech, zvýšení kompetencí Státní veterinární správy a Krajských veterinárních správ)

  •