Trvalý příkaz nebo dobrovolnou finanční částku nám můžete zaslat na účet

GE Money Bank, č. účtu:  210431888/ 0600

Lze zaslat potvrzení o přijetí daru.

Finanční dary můžete také předat osobně na adrese: Skalice u České Lípy 454, PČS 471 17