Informace o nás

Posláním a účelem nadačního fondu je dosahování obecně prospěšných cílů v ochraně a péči o zvířata, životního prostředí, kulturních památek a rozvoji duchovních hodnot. Pomocí podpory provozu, činnosti a zřizování denních center pro děti, seniory, tělesně a mentálně postižené občany se zaměřením na vytváření vztahu ke zvířatům, přírodě a kulturním památkám. V případech hodných zvláštního zřetele mohou být poskytnuty, na základě žádostí fyzických nebo právnických osob, také individuální nadační příspěvky. 

První myšlenka

Když jsme v únoru 2013 zakládali nadační fond na ochranu zvířat, přírody a kulturních památek, chtěli jsme se zprvu soustředit na pomoc opuštěným zvířatům v Českolipském okresu. Bylo nám zřejmé, že naše činnost zasahuje do mnoha oblastí, které se vzájemně ovlivňují a propojují, a je potřeba nezištná pomoc. Byli jsme připraveni investovat svůj čas a energii pro dobrou věc a hmatatelnou pomoc konkrétním zvířatům v nouzi a zabívat se environmentální výchovou u dětí a mládeže.